สิงหไกรภพ

Manga Lion Heart Chronicle

: Panu Leeluesay

: 11 : Siam Inter Comics

: สิงหไกรภพที่แยกกับเทพจินดาได้มุ่งหน้าไปที่เมืองมารัน ส่วนเทพจินดาก็ได้รู้ความลับของต้นสรรพยาและอดีตของตนเอง ในขณะที่อวาตาร์ก็ได้เริ่มแผนการบางอย่างขึ้น!!

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

ความคิดเห็น (0)