เวลากับความทรงจำ

Manga Toki no Shugomono

: ICHINOSE Tamao

: 2 (จบ) : Bongkoch

: อาซาฮินะ มิอุ เด็กนักเรียนชั้นม.ปลายธรรมดาๆ พลัดหลงเข้าไปใน “เขตจิคังโยโกะ” ซึ่งเป็นเมืองแห่งกาลเวลาโดยบังเอิญ ที่นั่น มิอุได้พบกับร้านที่ให้บริการยืมเวลาแก่ทุกคนที่ต้องการ ร้านดังกล่าวก็เหมือนกับร้านที่ให้ยืมหรือเช่าสินค้าทั่วๆ ไป ลูกค้าที่มาขอยืมเวลาจะต้องชดใช้เวลาคืนพร้อมกับดอกเบี้ย พร้อมกันนั้น ลูกค้าจะต้องวางมัดจำด้วย “ความทรงจำ” ที่มีค่าที่สุด ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชดใช้เวลาคืนได้ ความทรงจำที่พวกเขานำมาวางมัดจำนั้นก็จะถูกยึดไป.... และแล้ว มิอุก็ตัดสินใจทำงานพิเศษที่ร้านประหลาดแห่งนี้....

 

เล่ม 1

เล่ม 2

ความคิดเห็น (0)