Wanted!

Manga Wanted! - Oda Eiichiro Tanpenshu

: Eiichiro Oda

: 1 (จบ) : Siam Inter Comics

: ผลงานแจ้งเกิดของเออิจิโระ โอดะ เจ้าของผลงาน One Piece ที่คุณๆ ติดใจมาแล้วในนิตยสาร C-Kids

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)