TOXIC แผนสั่งฆ่าพิษมรณะ

Manga TOXIC

: RYO TAKAHASHI

: 3 (จบ) : Bongkoch

: จุดประสงค์คือการลอบสังหาร เป้าหมายคือ NO.1 ของโลก ผู้ที่แฝงตัวเข้าไปคือนายทหารหนุ่มผู้กระทำผิดศีลธรรม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โรเซ่นมุลเลอร์ : ผู้นำที่มีอำนาจบารมีซึ่งรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียว ข้างกายของเขามี “แบล็คโรส” กองทหารหนุ่มที่อยู่ในความควบคุมโดยตรง โองามิ ลูก้าแฝงตัวเข้าไปในสถานที่ซึ่งมีแต่นายทหารวัยหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีพร้อมด้วยความสามารถเท่านั้นที่จะได้รับเลือก และข้างในนั้นคือสวนอันมืดมิดที่เต็มไปด้วยความงามอันเป็นสุนทรียะและความคลุ้มคลั่งวิกลจริต...

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

ความคิดเห็น (0)