เทศกาลของสึซึมิยะ ฮารุฮิ Haruhi Comic Anthology

Manga Suzumiya Haruhi No Shukusai - Haruhi Comic Anthology

: Nagaru TANIGAWA

: 1 (จบ) : Bongkoch

: พบกับรวมเรื่องราวสนุกสนานจากปลายปากกาของนักเขียนหลายท่านที่มาร่วมกัน สร้างสรรค์ฮารุฮิหลากหลายรูปแบบได้แล้วใน HARUHI COMIC ANTHOLOGY กับชื่อตอนว่าเทศกาลของสึซึมิยะ ฮารุฮิ!!

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)