JIRAI หัตถ์เพชฌฆาต

Manga JIRAI

: YOSHIHIKO INUI

: 5 (จบ) : Bongkoch

: เรื่องราวของนักฆ่าที่ผู้คนต่างเรียกกันเขาว่า “นักฆ่ารับจ้าง” ผู้ไล่ล่านักฆ่าอื่นๆ ด้วยอาวุธลึกลับ…!?

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

ความคิดเห็น (0)