มังกรอหังการ ภาค สงครามจงหยวน

Manga Ryoroden Chugen Ryoran-hen

: YOSHITO YAMAHARA

: 17 : Vibulkij

: ชิโร่ย้อนอดีตไปยังเกงจิ๋วปีค.ศ. 207 ระหว่างการเดินทางไปทัศนศึกษา ด้วยความรู้เรื่องอนาคตและความปราดเปรื่องของเขาทําให้เขากลายเป็นกุนซือของกองทัพเล่าปี่ ทั้งศึกที่ฉางปัน, เซ็กเพ็ก, ฮูโต๋, ซงหนูชิโร่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะ “บุตรมังกร” เวลาล่วงเลยมาจนกระทั่ง ค.ศ. 210 เล่าเปียวแห่งเกงจิ๋วใต้ป่วยตาย ทําให้ทัพง่อยกทัพเข้ารุกรานตํานานของ “บุตรมังกร” เปิดฉากขึ้นใน “จงหยวน” เมื่อมังกรร่อนลงดิน!!

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

เล่ม 13

เล่ม 14

เล่ม 15

เล่ม 16

เล่ม 17

ความคิดเห็น (0)