Celebrate Love

Manga Celebrate Love

: เอกสิทธิ์ อาจหาญ

: 1 (จบ) : Siam Inter Comics

: เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักใสๆวัยขาสั้น โดยรวมเรื่องสั้นจาก Love Hours (แนวความรัก) ที่เคยตีพิมพ์ แล้ว 2 เรื่อง และเรื่องใหม่ที่ไม่ตีพิมพ์มาก่อน 3 เรื่อง

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)