โอลิมโปส

Manga Olimpos

: AKI

: 2 (จบ) : LuckPim

: ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวไร้ที่สิ้นสุด เหล่าดอกไม้บานสะพรั่งไปจนสุดลูกหูลูกตาที่นี่คือสวนจำลองของเทพเจ้าที่ไม่ว่าใครก็มิอาจล่วงได้

 

เล่ม 1

เล่ม 2

ความคิดเห็น (0)