มีดที่ 13 Extinction เล่ม 0

Manga Extinction

: WHITE CROW / ICE HORNET

: 1 (จบ) : NED

: บทสรุปความแค้นของมาร์คัสและอิสรภาพสุดท้ายของชาวโลก

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)