ไซอิ๋ว จ้าววานรอหังการ์

Manga Xi You Ji

: Krisada / Monchai

: 6 : Siam Inter Comics

: เขียนและดัดแปลงมาจากวรรณกรรมจีนอมตะเรื่องไซอิ๋ว นำเสนอในรูปแบบของการสู้รบด้วยการศึกและห้ำหั่นกันด้วยพิชัยยุทธ์สุดอลังการ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

ความคิดเห็น (0)