ตำนานสุดยอดนักสู้จักรกล G GUNDAM Stage 2 ชินจูกุ โทโฮฟุไฮ

Manga Choukyu! Mobile Fighter G Gundam Shinjuku Toho Fuhai

: Kazuhiko SIMAMOTO / Kazuaki MIYAKITA / Yasuhiro IMAGAWA / Hajime Yatate / Yoshiyuki Tomino

: 8 : Siam Inter Comics

: ภาคชินจูกุ โทโฮฟุไฮ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

ความคิดเห็น (0)