PALADIN on the DISH

Light Novel Sara no Ue no Paladin

: Miura Isao / Luna

: 2 : Phoenix Next

: ในตระกูลฟิชเบิร์นมีตำนานเล่าขาน เมื่อครั้งเลวาทีน อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับสมญา "จานแห่งทวีป" ยังเป็นเพียงอาณาจักรเล็กๆ หนึ่งบุรุษผู้ห้าวหาญได้เดินทางไปทั่วทั้งทวีป เพื่อพบกับเหล่าสัตว์ในตำนานทั้งสิบสอง เขาผ่านบททดสอบโหดหินจากสัตว์ในตำนานเหล่านั้นจนได้รับเครื่องป้องกัน และเมื่อนำทั้งหมดมารวมกัน มันจึงกลายเป็นเกราะศักดิ์สิทธิ์ไร้เทียมทานที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียว และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่าง...

 

เล่ม 1

เล่ม 2

ความคิดเห็น (0)