ดาบฟ้าชะตาลิขิต SWORD OF DESTINY

Manga Sayabito

:  Uta Isaki

: 8 : Siam Inter Comics

: เรื่องย่อ: มนุษย์ดัดแปลงที่กำหนดขึ้นมาในฐานะอาวุธ ซายาบิโตะ ซึ่งกำเนิดขึ้นได้จากการทำสัญญากับอาโดะ (เจ้านาย)เท่านั้นและนี่คือเรื่องราวการค้นหาสายสัมพันธ์ท่ามกลางการต่อสู่ ของซายาบิโตะ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

ความคิดเห็น (0)