E rank ผู้ถูกทิ้งเพราะสกิลไร้ค่าอย่าง [สร้างสถานะผิดปกติ] จะเหยียบยํ่าทุกสิ่งที่ขวางทางจนแกร่งสุดในใต้หล้า

Light Novel Hazure Waku No [Jotai Ijo Skill] De Saikyo Ni Natta Ore Ga Subete Wo Jurin Suru Made

: Kaoru Shinozaki / KWKM

: 3 : Gift Book

: ยังไม่มีเรื่องย่อ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

ความคิดเห็น (0)