GTO Paradise Lost

Manga GTO Paradise Lost

: TORU FUJISAWA

: 20 : Vibulkij

: ภารกิจต่อไปของโอนิซึกะ เอย์คิจิคือ การเป็นครูในชั้นเรียนศิลปะ ซึ่งเป็นแผนกใหม่ของโรงเรียนคิทโช การได้เป็นครูในห้องเรียนที่มีแต่ไอด้อลมาเรียนน่าจะเป็นชีวิตในฝันของเอย์คิจิ แต่จริงๆ แล้วมันเป็นชั้นเรียนที่เต็มไปด้วยปัญหาและมีอันตรายระดับคาดไม่ถึงรออยู่ด้วย

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

เล่ม 13

เล่ม 14

เล่ม 15

เล่ม 16

เล่ม 17

เล่ม 18

เล่ม 19

เล่ม 20

ความคิดเห็น (0)