ห้องเรียนหลอมละลาย

Manga Youkwai Kyoushitsu

: Junji Ito

: 1 (จบ) : LuckPim

: ยูมะหนุ่มที่ถูกมารร้ายสิงสู่และน้องสาวผู้ชั่วช้าจิซุมิ เมื่อสองศรีพี่น้องปรากฏตัวที่ไหน เหตุสยองก็เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว... แถมมาด้วยเรื่องสั้นพิเศษอีก 2 เรื่อง

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)