ซามูไรโซลเยอร์

Manga Samurai Soldier

: Ryuichiro Yamamoto

: 27 : Siam Inter Comics

: ซีโร่ขนาดใหญ่ขึ้นจากการที่พวกอิมุอิ เคนยิสามารถยึคครองพันธมิตรชิบุยะได้ แผนการรวมชิบุยะเป็นหนึ่งของคิริวทัตซึยะคืบคลานมาอยู่ตรงหน้าแล้ว คาคิซาวะ โยวทาโร่ที่ยังบาดเจ็บกำลังถูกบาบิโบนจ้องเล่นงานอยู่ ส่วนฟูยิมูระ ชินทาโร่ก็ประกาศกร้าวว่าจะยับยั้งการรวมชิบุยะเป็นหนึ่งของซีโร่ให้ได้เอดะ โชวยิ.โยชิดะ คาโอรุ. คามิฮาตะ นาโอโตะ ทั้งสามคนได้ร่วมมือเพื่อหยุดยั้งซีโร่ที่มีจำนวนถึง 130 คนด้วย!?

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

เล่ม 13

เล่ม 14

เล่ม 15

เล่ม 16

เล่ม 17

เล่ม 18

เล่ม 19

เล่ม 20

เล่ม 21

เล่ม 22

เล่ม 23

เล่ม 24

เล่ม 25

เล่ม 26

เล่ม 27

ความคิดเห็น (0)