Heaven Kids

Manga Paradise Kids

: KOHARA Yuko

: 1 (จบ) : Bongkoch

: ฉันชื่อมินน อายุ 13 ปี ความจริงตอนนี้ฉันอยู่บนสวรรค์ค่ะ เพราะอะไรน่ะเหรอคะ เพราะฉันโดนรถชนเสียชีวิตตอนอายุ 8 ขวบแล้วก็ต้องมาเรียนที่โรงเรียนสวรรค์ เพื่อสอบให้ผ่านการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง แต่ว่าในการสอบครั้งนี้ ต้องสอบผ่านทั้งกลุ่มที่มี 4 คน แต่สมาชิกอีก 3 คนของฉันเป็นคนไม่เอาไหนเลยค่ะ

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)