Black★RockShooter The Game

Manga Black★RockShooter The Game

: huke / Imageepoch

: 2 (จบ) : LuckPim

: ปีศริสต์สักราชที่ 2032 มนุษย์โลกต้องพบกับการ 'รุกราน' จากมนุษย์ดาวปริศนา และต้องเผชิญกับภัยพิบัติร้ายแรงถึงขึ้น 'มนุษย์' อาจต้อง 'สุญพันธ์' หลังจากที่ต้องสู้ศึกกับมนุษย์ต่างดาวเป็นเวลานาน มนุษย์จึงได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อต่อกรกับเหล่ามนุษย์ต่างดาว สาวน้อยในชุดดำ [BRS] เธอเป็นทั้งผู้พิทักษ์ เผ่าพันธ์มนุษย์ที่ยังเหลือรอด และยังเป็นความหวังสุดท้าย ของเหล่ามนุษย์ชาติอีกด้วย ศึกตัดสิน ที่มีอนาคตของ 'มนุษย์ชาติ' เป็นเดิมพัน เริ่มขึ้นแล้ว!!

 

เล่ม 1

เล่ม 2

ความคิดเห็น (0)