Chitose etc. จิโตเสะ

Manga Chitose etc.

: WATARU YOSHIZUMI

: 7 (จบ) : Bongkoch

: จิโตเสะ นักเรียนม.ปลายที่อาศัยอยู่ในโอกินาว่า เกิดตกหลุมรักยูกิโตะหนุ่มโตเกียวที่มาเที่ยวในฤดูร้อน★ ไม่ว่ายังไงก็ชอบเขามากจริงๆ! จิโตเสะจึงตามยูกิโตะด้วยการย้ายมาเข้าเรียนที่โตเกียว แต่ทว่า!?

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

ความคิดเห็น (0)