ศาสตราอสูร

Manga

: Autchar Klinsukhon

: 3 : Vibulkij

: สัตว์ในตำนานตามคำเล่าขานหรือพงศาวดารของไทย หากสัตว์เหล่านี้มีตัวตนอยู่จริงและมอบพลังอำนาจมากมายมหาศาลให้กับมนุษย์บางคนในสังคมผู้มีทั้งรัก โลภ โกรธ หลง ผู้คนเหล่านั้นจะนำพาพลังที่ตนมีไปใช้ในทางใด!?

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

ความคิดเห็น (0)