Chrome Shelled Regios เมืองจักรกลเรกิออส Secret Side

Manga CHROME SHELLED REGIOS SECRET SIDE

: SYUSEKE AMAGI / WATARI

: 2 : Bongkoch

: นักเรียนผู้หนึ่งได้มาเยือนเมืองวิชาการ “เซลนี” ซึ่งเป็นหนึ่งใน “เรกิออส” แผ่นดินเคลื่อนที่ ชื่อของเขาคือ เลย์ฟอน เลย์ฟอนมายังเมืองนี้เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้แก่ตัวเอง ทว่า อดีตของเขากลับไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น....

 

เล่ม 1

เล่ม 2

ความคิดเห็น (0)