ศึกล้างพันธุ์แม่มด

Manga Diavolo No Soup

: Junpei Okazaki

: 2 : LuckPim

: 'ยุคสมัยแห่งบาปจากการเข่นฆ่าได้สิ้นสุดลง' ประชาชนต่างกล่าวขานสรรเสริญถึงแม่มดผู้ที่ซึ่งเป็นที่รักของพวกเขา ที่ซึ่งต่อมา 'พวกเธอ' ได้สร้างเขตปกครองตนเองขึ้นมา ภายใต้ชื่อ 'เอแด๊กซ์' แต่แล้วความผาสุขที่เคยมีก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อ เอดาดุส ถูก'รุกราน'จากจักรวรรดิชูเปอร์เบีย ทั้งชาวบ้านและเหล่าแม่มดต่างล้มตายจากสงครามนี้กันอย่างมากมายด้วย 'แผนยุทธวิธี' และศาตราวุธแบบใหม่ของจักรวรรดิ์ซูเปอร์เบีย 'อาชญากรชาย'คนนั้นกับแม่มดผู้รอดชีวิตอีก 5 คนจะกลายเป็น 'ความหวัง' สุดท้ายเพียงหนึ่งเดียวของทุกชีวิตที่เหลืออยู่ในเอแด๊กซ์ แต่ในขณะที่ทุกอย่างดูมืดมนก็มีอาชญากรชายคนหนึ่งถูก'ปลดปล่อย'ออกมา เพื่อมาช่วยเหลือ 'บ้านเกิดเมืองนอน' อันเป็นที่รักของเขาให้รอดพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้จงได้ ตอนนี้ 'การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ' ได้สิ้นสุดลงไปแล้วและ 'สงคราม' ที่แท้จริงกำลังจะเกิดขึ้น !!

 

เล่ม 1

เล่ม 2

ความคิดเห็น (0)