สุดยอด โอตากุ เซนเซ

Manga Denpa Kyoshi

: Takeshi AZUMA

: 19 : Vibulkij

: ยังไม่มีเรื่องย่อ

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

เล่ม 7

เล่ม 8

เล่ม 9

เล่ม 10

เล่ม 11

เล่ม 12

เล่ม 13

เล่ม 14

เล่ม 15

เล่ม 16

เล่ม 17

เล่ม 18

เล่ม 19

ความคิดเห็น (1)

เนื้อเรื่องอ่านสนุก แนวคิดของเรื่องเป็นมุมมองที่น่าสนใจ และให้มุมมองที่ดีต่อการใช้ชีวิต และการคนหาตัวเอง