กล่องข้าวของคุณครูข้าวกล้อง

Manga GENMAI SENSEI NO BENTOBAKO

: UOTO Osamu / KITAHARA Masaki

: 4 : TKO

: การกินคือการดำรงชีวิต มนุษย์ช่างมีเหตุผลและจุดประสงค์ในการกินต่างๆ นานา จริงๆ ยูกิเก็มไมเป็นอาจารย์ที่ย้ายเข้ามารับตำแหน่งในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคุนิกิดะ เก็มไมสอนให้นักศึกษารู้จักความสุขในการกินโดยไม่ยึดติดกับแบบแผนที่ควรจะ ถ่ายทอดให้นักศึกษา เข้ามารับตำแหน่งไม่ทันไร ก็ไปไถดินที่สวนซึ่งเป็นที่ของมหาวิทยาลัยเข้าซะแล้ว แถมยังสอนบรรยายแบบแปลกๆ จนถูกมหาวิทยาลัยเพ่งเล็ง

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

ความคิดเห็น (0)