จิไฮ

Manga JIHAI

: TOSHIMI NIGOSHI

: 3 (จบ) : Bongkoch

: จากการผันแปรของสนามแม่เหล็ก ทำให้เกิด จิไฮ พื้นที่ที่มนุษย์ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ กลายเป็นโลกที่โหดร้าย ระหว่างที่กำลังก้าวสู่หนทางแห่งความเสื่อมถอยของอารยธรรมทั้งหลาย มนุษย์สามารถพัฒนาเพียงแค่ “เรย์แบนท์” เทคโนโลยีโคลนนิ่งที่สามารถจัดการปรับช่วงชีวิตให้เหมาะสมได้ อาโออิคือเรย์แบนท์ที่มีเลข “18” สลักอยู่บนช่วงอก แม้ช่วงชีวิตที่ได้รับมาจะสั้น แต่ถึงกระนั้น เขาก็ได้ใช้ชีวิตที่รายล้อมไปด้วยความสงบสุขกับเจ้านาย และโยชิโนะเพื่อนสมัยเด็ก จนกระทั่งวันที่ได้เห็นเปลวเพลิงที่ลุกท่วมไปทั่วนั้น… สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของอาโออิบนฉากหลังที่ย้อมไปด้วยสีแดงคืออะไร!? นี่คือเรื่องราวการแก้แค้นที่เคล้าไปด้วยอารมณ์!

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

ความคิดเห็น (0)