ลิมโบ ครอสซิ่ง

Manga LIMBO CROSSING

: ปรมพร วิจิตร

: 1 (จบ) : Siam Inter Comics

: แม้โลกทั้งสองจะแยกจาก แต่ก็ยังมีกาลได้มาบรรจบ จึงมิอาจปฏิเสธความลี้ลับรวมถึงการคงอยู่ของอีกภพได้ และคงจะเป็นเช่นนี้..ต่อไป

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)