คุสึโมโตะ 4 พี่น้องพลังมหัศจรรย์

Manga Kuzumoto Sanchi no Yonkyoudai

: Satoshi Kinoshita

: 1 : NED

: ที่เมืองไทมะ มีเหล่าผู้มีพลังพิเศษอยู่มากมาย!! 4 พี่น้องคุสึโมโตะ โซระ ชิน ฮิโระ และมาโยะ ต้องกลายเป็น “ทีมบริหารพลังเหนือธรรมชาติ” เพื่อปกป้องความสงบสุขภายในเมืองนั้น พวกเขาต้องรวมพลังกันแก้ไขปัญหา และเรื่องราวต่างๆ ที่พวกมีพลังพิเศษก่อขึ้นอย่างไม่จบสิ้น พวกเรา 4 พี่น้องจะดูแลความสงบสุขภายในเมืองนี้เอง...!?

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)