One Piece Stampede

Light Novel One Piece Stampede

: Eiichiro Oda / Tatsuya Hamazaki / Atsuhiro Tomioka / Takashi Otsuka

: 1 (จบ) : Siam Inter Comics

: เทศกาลโจรสลัดเปิดฉาก! กลุ่มหมวกฟางเข้าร่วมศึกแย่งชิงเพื่อ ‘ตามหาสมบัติที่เจ้าแห่งโจรสลัดทิ้งไว้’! แต่ว่าระหว่างนั้นปรากฎบาร์เร็ตต์อดีตกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ยืนขวางหน้า! รุ่นที่ชั่วร้ายที่สุด กองทัพเรือ เจ็ดเทพโจรสลัด กองทัพปฏิวัติ กระทั่ง CP-0 ก็มารวมตัว...!? นี่คือไลท์โนเวลของภาพยนต์อันเร่าร้อน!

 

เล่ม 1

ความคิดเห็น (0)