ยูกลีน่าพันธุ์สยอง

Manga Midori no Yugure

: ํYuria Fujita

: 4 : LuckPim

: ครั้งหนึ่ง เมื่อท้องฟ้ายามอาทิตย์อัสดง ยังคงทอแสงสีแดง ... ไบโอโลจิคอสแพนิค !! วิกฤติทางด้านส่งบริโภค มนุษย์เร่งปรับปรุงสิ่งแวดล้อม... สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ที่ถูกนำมาวิจัยเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติ ยูกลีน่า (ชื่อญี่ปุ่น : มิโดริมุชิ) แต่เรื่องกลับพลิกผันเมื่อสั่งนั้นหันกลับมาเขมือบคน ...!!

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

ความคิดเห็น (0)