Re:Life -รีไลฟ์-

Manga Re:Life

: AKIKO TOMITA

: 3 (จบ) : Bongkoch

: โซ เด็กหนุ่มผู้มีพลังในการอ่านความทรงจำของผู้เสียชีวิตที่ฝังอยู่ในสิ่งของต่างๆ ได้ ได้เข้ามาทำงานใน “รีไลฟ์” บริษัทรับจัดการกับสมบัติของผู้เสียชีวิต เขาพบกับความทรงจำของผู้เสียชีวิตคนแล้วคนเล่าผ่านสมบัติของผู้เสียชีวิต เด็กหนุ่มผู้โดดเดี่ยวและไม่เชื่อใจคนอย่างโซจะคิดอย่างไรกับอาณาเขตแคบๆ ระหว่างความเป็นกับความตาย?

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

ความคิดเห็น (0)