Bloody Cross กางเขนโลหิต

Manga BLOOD CROSS

: SKIWO KOMEYAMA

: 3 : NED

: โลหิตที่อาบแดงฉาน ชะตากรรมของเลือดผสมที่ถูกสาป เวลาชีวิตที่ใก้ลหมาดเข้ามาทุกขณะ พลังที่เก็บซ่อนไว้ของพระเจ้าหมุนเวียนมาอีกครั้ง ช่วงเวลาแห่งการแย่งชิน “มรดกแห่งพระเจ้า” จึงเริ่มต้นขึ้น

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

ความคิดเห็น (0)