สู้ต่อไป ลูเชียส!!

Manga THERMAE ROMAE

: Mari Yamazaki

: 6 (จบ) : Siam Inter Comics

: ลูเชียส เป็นวิศวกรห้องน้ำของโรมันที่กำลังตกงาน ระหว่างที่เขากำลังอาบน้ำในโรงอาบน้ำโรมัน ได้พบหลุมใต้ที่อาบน้ำแล้วถูกกระแสน้ำดูดมายังญี่ปุ่นในปัจจุบันโดยไม่ทราบสาเหตุ ถึงเขาจะดูถูกคนญี่ปุ่นที่ได้พบว่า “พวกไร้ดั้ง” หรือ “พวกทาส” (แต่ไม่มีใครฟังภาษาของเขารู้เรื่อง) ก็ยังคงรู้สึกทึ่งกับความสามารถในการออกแบบห้องน้ำในรูปแบบต่างๆ ของชาวญี่ปุ่นปัจจุบัน

 

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 3

เล่ม 4

เล่ม 5

เล่ม 6

ความคิดเห็น (0)